Rekrutacja 2020/21

Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo!
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu informuje, że od 10 lutego 2020r. rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.


Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolskich.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły.

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

 Informacje dla rodziców

Regulamin rekrutacji

Skład Rady Pedagogicznej

lp. Nazwisko i imię nauczyciel przedmiotu: dodatkowe funkcje
1 Danuta Kamińska dyrektor szkoły 
2 Passon Barbara język polski wychowawczyni klasy 6b
3 Kaczmarczyk Renata edukacja wczesnoszkolna
plastyka
 wychowawczyni klasy 1
4  Barczyk Magdalena religia szkolny wolontariat 
5  Kozołub Jadwiga  edukacja wczesnoszkolna  wychowawczyni klasy 3
6 Garbacz Halina   matematyka  biblioteka
7  Żarczyński Piotr  wychowawca świetlicy  
8

 Janusz Zbigniew
Zawada Urszula

historia, WOS  
9  Tymczyszyn Grzegorz  wychowanie fizyczne  wychowawca klasy 7
10  Lisy Gizela język niemiecki   wychowawczyni klasy 8
11  Leszyńska Monika język angielski,  opiekun SU 
12  Pustuła-Markiewicz Joanna muzyka,
język niemiecki 
wychowawczyni klasy 6a 
13  Sinkowska Magdalena nauczyciel wspomagający  Szkolny wolontariat
14  ks. Makiola Leonard  religia  
15  Mrahs Sandra

 edukacja wczesnoszkolna
informatyka

 wychowawczyni klasy 2
16  Dziatkiewicz- Janusz Bożena  chemia  wychowawca w świetlicy
17  Mróz Katarzyna  biologia wychowanie do życia w rodzinie
18  Zydorek Justyna  matematyka   
19 Niemczyk Ewa fizyka, informatyki wychowawczyni klasy 4
20 Huzar Anna  j. polski,  wychowawczyni klasy 5a
21 Urbańczyk Marta psycholog  
22 Kiziak Ilona wychowanie do życia
w rodzinie, geografia

pedagog szkolny,
doradca zawodowy

23 Janecko Katarzyna wf wychowawczyni klasy 5b
24      
 25      
26      

Mistrzowie kodowania

Mistrzowie Kodowania
to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nasze studio