Rekrutacja 2021/22

Utworzono: 04 luty 2020

Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Zgłoszenia dziecka z obwodu: 8 luty - 23 kwietnia 

Wnioski dla dziecka spoza obwodu: 22 marca -23 kwietnia 

Szanowni Państwo!
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu informuje, że od 8 lutego 2021r. rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Prosimy o wypełnianie całości dokumentów
wraz z podpisem obojga rodziców lub opiekunów.
Gotowy komplet w kopercie należy złożyć w holu, na parterze szkoły.

Informacje dla rodziców

Zarządzenie

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły składają następujące dokumenty:

Rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły składają następujące dokumenty: