Samorząd Uczniowski

Utworzono: 20 sierpień 2015

Samorząd Uczniowski

  • Reprezentuje wszystkich uczniów
  • Działa na rzecz środowiska szkolnego
  • Uczy samorządności
  • Skłania do zdrowej rywalizacji
  • Organizuje rozrywkę

Opiekunem samorządu jest Piotr Żarczyński

przewodnicząca: Zuzanna Bezara
zastępca przewodniczącej: Paweł Bartosz
drugi zastępca: Maria Wolny