Samorząd Uczniowski

Utworzono: 20 sierpień 2015

Samorząd Uczniowski

  • Reprezentuje wszystkich uczniów
  • Działa na rzecz środowiska szkolnego oraz prowadzi działania w  ramach wolontariatu szkolnego
  • Uczy samorządności
  • Skłania do zdrowej rywalizacji
  • Organizuje rozrywkę (taneczne przerwy, Maskarada, dyskoteki)

Opiekunem samorządu jest  Monika Leszyńska

przewodnicząca:  
zastępca przewodniczącej:
skład SU:
 Maciej Tymecki, Mateusz Pansa, Filip Winsze, Szymon Tymecki, Zofia Filipowicz, Julia Larysz, Linda Kaczmarczyk, Franciszek Filipowicz, Szymon Burzawa