Samorząd Uczniowski

Utworzono: 20 sierpień 2015

Samorząd Uczniowski

  • Reprezentuje wszystkich uczniów
  • Działa na rzecz środowiska szkolnego
  • Uczy samorządności
  • Skłania do zdrowej rywalizacji
  • Organizuje rozrywkę

Opiekunem samorządu jest  Monika Leszyńska

przewodnicząca: 
zastępca przewodniczącej: 
drugi zastępca: