Samorząd Uczniowski

Utworzono: 20 sierpień 2015

Samorząd Uczniowski

  • Reprezentuje wszystkich uczniów
  • Działa na rzecz środowiska szkolnego
  • Uczy samorządności
  • Skłania do zdrowej rywalizacji
  • Organizuje rozrywkę

Opiekunem samorządu jest Gizela Lisy

przewodniczący:Jacek Topola
zastępczyni przewodniczącego: Maja Narok
skarbnik
sekretarz: Kinga Kurc
członkowie: Szymon Woszek, Antoni Krzymiński