Podziękowania

Utworzono: 12 sierpień 2015

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu
składają serdeczne podziękowania:

Podziękowania 2019/2020

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje za zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego:
Radzie Rodziców
Rodzicom uczniów klas I-VIII
nauczycielom i pracownikom  szkoły
Radzie Dzielnicy VI za użyczenie namiotów
ks. L. Makioli-proboszczowi parafii w Grudzicach
Nadleśnictwu Opole
Pani Annie Matejce Gospodartwo Rolno-Sadownicze Grudynia Wielka
Radiu Opole
panu Grzegorzowi Grabalskiemu za konferasjerkę i dobry humor na scenie
panu Krystianowi Kocotowi za oprawę muzyczną kiermaszu

Serdecznie dziękuję Rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia zespołu wokalnego za zaangażowanie
i przygotowanie  smakołyków na spotkanie świąteczne zespołu.
 

Podziękowania 2018/19

Dyrektor szkoły Danuta Kamińska serdecznie dziękuje za zorganizowanie transporu i wniesienie szafek  i sprzętu sportowego Panom: S. Paszkowskiemu,
P. Białkowi, M. Kowalskiemu, M. Plewni, D. Smolarzowi. 

Dziękujemy rodzicom za aktywne włączenie się w zbiórkę butelek PET.

Rodzicom uczniów klasy VI za sprzedaż palm podczas Niedzieli Palmowej.

Panu Janowi Mrahs za wywóz odpadów bioekologicznych z terenu szkoły

Panom: Sławomirowi Sowińskiemu, Wiesławowi Początko, Michałowi Barczyk za wykonanie dla szkoły  "Koła fortuny"

Dyrektor szkoły Danuta Kamińska serdecznie dziękuje za zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego:
Radzie Rodziców
Rodzicom uczniów klas I-VIII
nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły
Radzie Dzielnicy Grudzice
ks. L. Makioli-proboszczowi parafii w Grudzicach
Nadleśnictwu Opole za przekazanie szkole choinek
panu Krystianowi Kocotowi za oprawę muzyczną kiermaszu

 Dyrektor dziękuje Radzie Rodziców, Radzie Dzielnicy, oraz wszystkim rodzicom za organizację i udział w Festynie Szkolnym i Spartakiadzie Grudzickiej

Dziękuje sponsorom:

 • Małgorzacie Matejce
 • Janowi Charciarkowi
 • Annie Glińskiej (firma Szafran)

Podziękowania 2017/18

 • Dla Rady Rodziców za zakup do świetlicy szkolnej kuchenki indukcyjnej
 • Dla p. Grzegorza Tymczyszyna za przekazanie szkole pralki
 • Panom G. Grabalskiemu i M. Chochel za podłączenie sprzętu AGH
 • Panom G. Grabalskiemu i R. Duda za transport makulatury
 • Rodzicom uczniów  klasy VI: p. M. Pytlik,  E. Strąg i B. Serwuszok, za sprzedaż palm na kiermaszu wielkanocnym
 • Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu kiermaszu adwentowego:
  Radzie Rodziców,
  Radzie Dzielnicy Grudzice,
  OSP w Grudzicach,
  Nadleśnictwu Opole,
  Proboszczowi parafii w Grudzicach,
  Stowarzyszeniu Przyjaciół Grudzic.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje całej społeczności szkolnej i lokalnej za zaangażowanie w organizację Festynu Szkolnego i V Spartakiady Grudzickiej. 

 • Nadleśnictwu Opole za przekazanie szkole choinek
 • Panom Janowi Mrahs, Tomaszowi Świerc i Markowi Łyczko za wykonanie prac porządkowych w budynku szkolnym i na terenie wokół szkoły
 • p. Anecie Piątek za przekazanie szkole kwiatów do dekoracji korytarzy
 • Radnemu Miasta Opola p. Ł. Sowadzie
 • Przedstawicielowi Rady Dzielnicy: p.T. Topoli, P. Pławiakowi, p.D. Smolarzowi, p. Soppa
 • Przedstawicielom OSP – Grudzice
 • p. Annie Bronder wraz z mażoretkami Perły Opole
 • obsługującemu nagłośnienie p. Krystianowi Kocotowi
 • Szkolnej Radzie Rodziców
 • Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły

Podziękowania 2016/17

 •  Panu Dariuszowi Froni za naprawę szkolnego sprzętu nagłaśniającego
 • Panu Grzegorzowi Grabalskiemu za przekazanie szkole środków czystości
 • Panu Piotrowi Burzawie za transport mebli do szkoły
 • Rodzicom uczniów klasy I i II  panom: Tomaszowi Tymeckiemu, Rafałowi Dudzie, Andrzejowi Gołąbowi i Grzegorzowi Grabalskiemu za wniesienie i ustawienie mebli w salach lekcyjnych
 • Wszystkim rodzicom za zakup nowych mebli do stołówki szkolnej ze środków Rady Rodziców
 • Panu ratownikowi medycznemu i strażakowi Norbertowi Papkali za przeprowadzenie w szkole warsztatów z udzielania pierwszej pomocy
 • Panu Piotrowi Skrzyszewskiemu za utwardzenie terenu parkingu przy sali gimnastycznej i przekazanie szkole piasku
 • Składamy serdeczne podziękowania Paniom: Katarzynie Grzyb, Beacie Orel, Ilonie Kiziak i Sandrze Mrahs za udział w pracach jury III Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

   

Podziękowania 2015/16

Podziękowanie za sponsorowanie festynu szkolnego 2016

 • Radzie Rodziców
 • Państwu Milowicz
 • Auto AWO Artur Woszek
 • Państwu Burda
 • Państwu Charciarek
 • Państwu Horodeccy
 • Panu Zbigniewowi i Hubertowi Korzeniowskim
 • Leo
 • MBS Mąkosza
 • Pani Anetcie Okos
 • Państwu Oleksy
 • Państwo Paszkowskim
 • Sak Serwis
 • Pani Eugeni Sak
 • Pani Annie Zatwarnickiej
 • Paniom Kseni i Małgorzacie Zatwarnickim

 

 • Panu Łukaszowi Filipowiczowi za przygotowanie boiska trawiastego do sezonu oraz wykonanie prac ogrodniczych wokół terenu szkoły
 • Pani Małgorzacie Matejka za sponsorowanie nagród w konkursie grafiki komputerowej "Grudzicka Wielkanoc"
 • Pani Joannie Iglikowskiej za podarowanie materacu do świetlicy
 • Państwu Chochel za uszycie strojów do sztandaru szkolnego
 • Panu Adamowi Grzesikowi za przekazanie rzutnika i sprzętu sportowego do świetlicy szkolnej.
 • Panu Danielowi Ganczarskiemu za zorganizowanie i przekazanie szkole sprzętu nagłaśniającego
 • Państwu Małgorzacie i Damianowi Matejka za przekazanie stołu do gry w piłkarzyki

Podziękowania 2014/15

Podziękowanie za sponsorowanie festynu szkolnego czerwiec 2015

 Rodzice uczniów naszej szkoły:

 • Auto Awo Artur Woszek
 •  Catering Szafran
 •  Fit & Sport Państwo Burda
 •  Państwo D.K. Gabalewicz
 •  Państwo M.D. Matejka
 •   Państwo A.S.Paszkowscy
 •  Państwo M.A. Smolińscy
 •  Pani Eugenia Sak
 •  Pani Anna Zatwarnicka
 •  P.P.H.U Leo
 •  Piekarnia Państwa Charciarków
 •  Piekarnia Państwa Kurc
 •  Sak Serwis Opon
 • Państwu J. S. Soleckim z firmy "Budolas" za przekazanie szkole piasku na boisko
 • Panu P. Kurasiowi za wykonanie wiosennej wertykulacji boiska trawiastego
 • Rodzicom: E. Burda, A. Okos, T. Klimek, G. Marcinkowskiej i A. Okos za pomoc w przygotowaniu palm i ozdób świątecznych na kiermasz świąteczny
 • Panu Dariuszowi Froni za odnowienie mebli w sali nr 5
 • Radzie Dzielnicy Grudzice za sponsorowanie poczęstunku dla dzieci  na balu karnawałowym
 • Panu W. Sak  za przekazanie szkole głośników do komputera w sali nr 11
 • Panu M. Łyczko za przekazanie szkole głośników do komputera w sali nr 2
 • pani Annie Zatwarnickiej za zorganizowanie zajęć dla uczniów klas IV-VI na Politechnice Opolskiej
 • pani Elżbiecie Kiera za przekazanie książek i gier do biblioteki i świetlicy szkolnej
 • państwu Annie i Krzysztofowi Zatwarnickim za przekazanie szkole telewizora 60 cal
 • panu Dariuszowi Froni za zakup i założenie osłon na szklane drzwi do sali nr 6
 • państwu Alinie i Grzegorzowi Grabalskim za przekazanie elementów ozdobnych do dekoracji szkoły
 • pani Beacie Burzawie za zorganizowanie zajęć rekreacyjnych w Klubie FitLife dla uczniów klasy II
 • pani Małgorzacie Matejce za przekazanie uczniom piłek do piłki nożnej
 • pani Oksanie Milewicz za obszycie wykładziny dywanowej w kl.I

Podziękowania 2013/14

 • panu Wojciechowi Sak za założenie oświetlenia na plac zabaw
 • państwu Andrzejowi Maślance i Agacie Stefanko za przekazania środków pieniężnych na zakup ławek dla uczniów klasy V
 • panu Dariuszowi Froni za pomalowanie mebli w sali nr 1
 • pani Hannie Chochel za  uszycie flag szkoły na maszty i inne elementy dekoracyjne
 • panu Łukaszowi Zych i Sewerynowi Krzemińskiemu za wykonanie zakupów w hurtowniach przed kiermaszem i festynem
 • Nadleśnictwu Opole za przekazanie świerków do dekoracji szkoły na święta Bożego Narodzenia
 • rodzicom uczniów klasy IV za przekazanie środków pieniężnych na zakup ławek do sali nr 11
 • radnej pani Eugenii Sak za wspieranie  w Radzie Miasta działań i potrzeb szkoły
 • pani Beacie Orel i Radzie Dzielicy Grudzice za zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych
 • panu Tomaszowi Woszek i firmie ELEKTROTEK za montaż oświetlenia na sali gimnastycznej
 • panu Andrzejowi Buczkowi za zakup i naprawę elementów nagłośniających

Wszystkim Darczyńcom za przekazywanie środków na rzecz szkoły podczas kiermaszów, festynów.