Historia naszej szkoły

Utworzono: 12 sierpień 2015

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

1892-2019/20

Data

Wydarzenie

1 IX 2019

 

VI 2019

 

VI 2019

 

I 2019

 

2017-2018VI 2018


2017-2018

 

27 IX 2017

W ramach programu Erasmus+ rozpoczęcie międzynarodowego projektu "Od codzienności do świętości".

Ignacy Smoliński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Tegoroczni absolwenci uzyskują bardzo wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty.


Szkoła została przyjęta do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Szkoła organizuje liczne imprezy i projekty dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski.

Najstrasi uczniowie uczestniczą w akcji
"Lasy pełne energi".


Uczniowie klasy ósmej biorą udział w programie
"Mody Asyż"

Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego

1 IX 2017 Kolejna reforma systemu oświaty-ponownie jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową
VI 2017 Ignacy Smoliński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła 2017"
IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
XI 2016 Realizujemy zajęcia dodatkowe w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
IX 2016 Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Flaxxini- podróż dookoła świata”
IX 2016 Szkoła jest partnerem kampanii „Bilinqua- łatwiej z niemieckim” na rzecz wzmacniania polsko niemieckiej dwujęzyczności
24 VI 2016 Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego aktywne uczestnictwo szkoły w III edycji programu „Mistrzowie Kodowania”
VI 2016

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych: matematycznego- Wojciech Burda,
historycznego- Piotr Zatwarnicki i Arkadiusz Naworski,
języka polskiego i języka angielskiego- Hanna Sak, uzyskują tytuł „Opolskiego Orła”

27-29 IV 2016 Obchody jubileuszu 125-lecia istnienia szkoły i 20 lecia nadania szkole imienia Książąt Opolskich
XII 2015 Ponowne otrzymanie certyfikatu „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
VIII 2015 Wyremontowanie biblioteki i sali komputerowej
V 2015 Uczeń klasy V Wojciech Burda  został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2015 Nasza szkoła jako jedyna publiczna szkoła podstawowa w Opolu wzięła udział w ogólnopolskim programie "Mistrzowie Kodowania"
XII 2014 Szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"
IX 2014 Wyremontowanie sali gimnastycznej i zaplecza
1 IX 2014 Po wielu latach otwieramy dwa oddziały klasy I, do szkoły przychodzą sześciolatki
2013/2014 Realizacja we wszystkich klasach zajęć dodatkowych z projektu "Fascynujący Świat Nauki i Techniki
VI 2014 Zofia Strzyż jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i Wiktoria Kulig jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymują tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2014 Otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła w ruchu"
I 2014 W szkole prowadzona jest przez KO w Opolu ewaluacja zewnętrzna, całościowa. W 12 ocenianych obszarach szkoła otrzymuje 2 oceny bardzo wysokie A, i 10 ocen wysokich B
V 2013 Laura Bernet jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymała tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2013 Oddano do użytku boisko trawiaste
 1 IX 2013 Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Danuta Kamińska
1 I 2013 Ze szkoły odchodzi dyrektor Piotr Tałan, do czerwca 2013 funkcję po dyrektora szkoły pełni Danuta Kamińska
2012, 2013 Realizacja zajęć dodatkowych z projektu unijnego"Inwestycja w pierwszy krok
XI 2012 Oddanie placu zabaw
2012 Jakub Bogucki otrzymał tytuł "Prymus Opolszczyzny"
2010 Edyta Naworska otrzymała jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego tytuł "Opolskiego Orła"
2010 klasa VI uzyskała 9 najwyższy stanin z testu kompetencji

11 X 2006

Rozpoczęcie Turnieju o Miecz Książęcy

IV 2007

Oddanie do użytku łącznika i zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej.

10 VI 2006

Otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej.

2 XII 2005

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

VIII 2005

Zakończenie procesu certyfikowania szkoły przez CEO i przekazanie raportu potwierdzający wysoki standard nauczania w naszej szkole.

1 IX 2004

Odchodzi na emeryturę długoletni dyrektor szkoły E.Sak, jej miejsce zajmuje Piotr Tałan

XII 2000 

Oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej

1 IX 2000

Nasza szkoła stała się sześcioklasową podstawówką

21 VI 2000

Ostatnia klasa VIII kończy szkołę

1 IX 1999

Początek reformy systemu oświaty – przekształcenie szkoły w sześcioklasową szkołę podstawową

1998

Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości
i 200-tnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza – Rok Mickiewiczowski

30 IV 1998

Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele parafialnym w Grudzicach

11 X 1996

Uroczyste nadanie szkole imienia Książą Opolskich

1 IX 1996

Uroczyste otwarcie wyremontowanego skrzydła szkoły przez prezydenta Opola L. Pogana

14 IX 1995

Rada Pedagogiczna wystąpiła do Rady Miasta o nadanie szkole imienia „Książąt Opolskich”

30 XI 1994

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w szkole

27 V 1994

100-lecie szkoły i 70-lecie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

25 V 1994 

Wizytacja szkoły przez K.O. i W. oraz Wydział Oświaty Miasta Opola -  szkoła otrzymała najwyższą ocenę – szczególnie wyróżniającą

1992

Szkoła ma 100 lat

1 IX 1990

Powraca do szkoły religia jako przedmiot nadobowiązkowy

14 IX 1988

Zmarł w wieku 95 lat Tomasz Labuzga, pracujący w szkole od 1914r do 1951, nauczyciel Polskiej Szkoły Mniejszościowej 1924-1939

1987

Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły

1 IX 1986

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Eugenia Sak

14 X 1985

Zmarł długoletni dyrektor szkoły K. Jendrysik

27 V 1985

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego

1984 

Szkoła rozpoczyna starania o nadanie imienia „Bojownikom o polskość Śląska Opolskiego”

1 IX 1984

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego nauczyciela i dyrektora szkoły Karola Jendrysika

19 V 1984

Uroczyste obchody 60 rocznicy powstania Polskiej Szkoły Mniejszościowej

1982 

Decyzja o budowie boiska szkolnego

1974

Wprowadzono odznakę „Wzorowy uczeń” i świadectwo z wyróżnieniem

1973

Szkoła uczestniczy w obchodach 750-lecia Grudzic

1972 

Po raz pierwszy Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 X

13 -14 VI 1972

Jedyna w dziejach szkoły wycieczka zagraniczna do Drezna

1969

Z okazji 45 rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech nauczyciele i uczniowie przygotowywują dla szkoły i środowiska montaż „Byliśmy – jesteśmy – będziemy”

1968 do 1970

Przebudowa obiektu gospodarczego na salę gimnastyczną

1 IX 1967

Po raz pierwszy jest kl. VIII w związku z wydłużeniem lat nauki w szkole podstawowej

1966

Nauczyciele i uczniowie organizują szereg imprez związanych z 1000 – leciem Polski

1965

Nowa sala lekcyjna na IIp – obecnie nr 9

8 IV 1960

Wmurowanie tablicy upamiętniającej istnienie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

1 IX 1958

Religia staje się przedmiotem nadobowiązkowym

18 do 19 VI 1957

Pierwsza dalsza wycieczka szkolna do Warszawy

1952 do 1954

Remont mieszkalnej części szkoły

1 IX 1953

Na emeryturę odchodzi pierwszy po wojnie dyrektor szkoły W. Szałowicz,
funkcję tą obejmuje Karol Jendrysik

IX 1948

Odbudowano budynek szkolny – uczniowie rozpoczynają naukę w obecnych salach 1-8

2 VI 1946

Koniec pierwszego po wojnie roku szkolnego, kl.VII kończy 16 uczniów

XI 1945

Powstaje szkolne koło PCK, zorganizowano bibliotekę szkolną

IX 1945 

Powstaje Komitet Odbudowy z F. Buhlem na czele

V 1945

P. Helena Czupryna rozpoczyna w Grudzicach nauczanie dzieci w budynku przedwojennego przedszkola

20 I 1945

Wycofujące się oddziały niemieckie palą szkołę – zostają tylko same mury

1 IX 1939

Przestaje istnieć Szkoła Polska

1930

Rozbudowa budynku – budowa wschodniej części
(sal 1, 2, 6, 7, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora)

1 V 1924

Powstaje Polska Szkoła Mniejszościowa

1892

Budowa szkoły w Grudzicach

 

Rozpoczęcie Turnieju o Miecz Książęcy