Historia naszej szkoły

Utworzono: 12 sierpień 2015

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

1892-2017

Data

Wydarzenie

22 IX 2017 Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego
1 IX 2017 Kolejna reforma systemu oświaty-ponownie jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową
VI 2017 Ignacy Smoliński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła 2017"
IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
XI 2016 Realizujemy zajęcia dodatkowe w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
IX 2016 Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Flaxxini- podróż dookoła świata”
IX 2016 Szkoła jest partnerem kampanii „Bilinqua- łatwiej z niemieckim” na rzecz wzmacniania polsko niemieckiej dwujęzyczności
24 VI 2016 Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego aktywne uczestnictwo szkoły w III edycji programu „Mistrzowie Kodowania”
VI 2016

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych: matematycznego- Wojciech Burda,
historycznego- Piotr Zatwarnicki i Arkadiusz Naworski,
języka polskiego i języka angielskiego- Hanna Sak, uzyskują tytuł „Opolskiego Orła”

27-29 IV 2016 Obchody jubileuszu 125-lecia istnienia szkoły i 20 lecia nadania szkole imienia Książąt Opolskich
XII 2015 Ponowne otrzymanie certyfikatu „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
VIII 2015 Wyremontowanie biblioteki i sali komputerowej
V 2015 Uczeń klasy V Wojciech Burda  został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2015 Nasza szkoła jako jedyna publiczna szkoła podstawowa w Opolu wzięła udział w ogólnopolskim programie "Mistrzowie Kodowania"
XII 2014 Szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"
IX 2014 Wyremontowanie sali gimnastycznej i zaplecza
1 IX 2014 Po wielu latach otwieramy dwa oddziały klasy I, do szkoły przychodzą sześciolatki
2013/2014 Realizacja we wszystkich klasach zajęć dodatkowych z projektu "Fascynujący Świat Nauki i Techniki
VI 2014 Zofia Strzyż jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i Wiktoria Kulig jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymują tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2014 Otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła w ruchu"
I 2014 W szkole prowadzona jest przez KO w Opolu ewaluacja zewnętrzna, całościowa. W 12 ocenianych obszarach szkoła otrzymuje 2 oceny bardzo wysokie A, i 10 ocen wysokich B
V 2013 Laura Bernet jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymała tytuł "Opolskiego Orła"
VI 2013 Oddano do użytku boisko trawiaste
 1 IX 2013 Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Danuta Kamińska
1 I 2013 Ze szkoły odchodzi dyrektor Piotr Tałan, do czerwca 2013 funkcję po dyrektora szkoły pełni Danuta Kamińska
2012, 2013 Realizacja zajęć dodatkowych z projektu unijnego"Inwestycja w pierwszy krok
XI 2012 Oddanie placu zabaw
2012 Jakub Bogucki otrzymał tytuł "Prymus Opolszczyzny"
2010 Edyta Naworska otrzymała jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego tytuł "Opolskiego Orła"
2010 klasa VI uzyskała 9 najwyższy stanin z testu kompetencji

11 X 2006

Rozpoczęcie Turnieju o Miecz Książęcy

IV 2007

Oddanie do użytku łącznika i zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej.

10 VI 2006

Otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej.

2 XII 2005

Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

VIII 2005

Zakończenie procesu certyfikowania szkoły przez CEO i przekazanie raportu potwierdzający wysoki standard nauczania w naszej szkole.

1 IX 2004

Odchodzi na emeryturę długoletni dyrektor szkoły E.Sak, jej miejsce zajmuje Piotr Tałan

XII 2000 

Oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej

1 IX 2000

Nasza szkoła stała się sześcioklasową podstawówką

21 VI 2000

Ostatnia klasa VIII kończy szkołę

1 IX 1999

Początek reformy systemu oświaty – przekształcenie szkoły w sześcioklasową szkołę podstawową

1998

Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości
i 200-tnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza – Rok Mickiewiczowski

30 IV 1998

Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele parafialnym w Grudzicach

11 X 1996

Uroczyste nadanie szkole imienia Książą Opolskich

1 IX 1996

Uroczyste otwarcie wyremontowanego skrzydła szkoły przez prezydenta Opola L. Pogana

14 IX 1995

Rada Pedagogiczna wystąpiła do Rady Miasta o nadanie szkole imienia „Książąt Opolskich”

30 XI 1994

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w szkole

27 V 1994

100-lecie szkoły i 70-lecie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

25 V 1994 

Wizytacja szkoły przez K.O. i W. oraz Wydział Oświaty Miasta Opola -  szkoła otrzymała najwyższą ocenę – szczególnie wyróżniającą

1992

Szkoła ma 100 lat

1 IX 1990

Powraca do szkoły religia jako przedmiot nadobowiązkowy

14 IX 1988

Zmarł w wieku 95 lat Tomasz Labuzga, pracujący w szkole od 1914r do 1951, nauczyciel Polskiej Szkoły Mniejszościowej 1924-1939

1987

Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły

1 IX 1986

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Eugenia Sak

14 X 1985

Zmarł długoletni dyrektor szkoły K. Jendrysik

27 V 1985

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego

1984 

Szkoła rozpoczyna starania o nadanie imienia „Bojownikom o polskość Śląska Opolskiego”

1 IX 1984

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego nauczyciela i dyrektora szkoły Karola Jendrysika

19 V 1984

Uroczyste obchody 60 rocznicy powstania Polskiej Szkoły Mniejszościowej

1982 

Decyzja o budowie boiska szkolnego

1974

Wprowadzono odznakę „Wzorowy uczeń” i świadectwo z wyróżnieniem

1973

Szkoła uczestniczy w obchodach 750-lecia Grudzic

1972 

Po raz pierwszy Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 X

13 -14 VI 1972

Jedyna w dziejach szkoły wycieczka zagraniczna do Drezna

1969

Z okazji 45 rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech nauczyciele i uczniowie przygotowywują dla szkoły i środowiska montaż „Byliśmy – jesteśmy – będziemy”

1968 do 1970

Przebudowa obiektu gospodarczego na salę gimnastyczną

1 IX 1967

Po raz pierwszy jest kl. VIII w związku z wydłużeniem lat nauki w szkole podstawowej

1966

Nauczyciele i uczniowie organizują szereg imprez związanych z 1000 – leciem Polski

1965

Nowa sala lekcyjna na IIp – obecnie nr 9

8 IV 1960

Wmurowanie tablicy upamiętniającej istnienie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

1 IX 1958

Religia staje się przedmiotem nadobowiązkowym

18 do 19 VI 1957

Pierwsza dalsza wycieczka szkolna do Warszawy

1952 do 1954

Remont mieszkalnej części szkoły

1 IX 1953

Na emeryturę odchodzi pierwszy po wojnie dyrektor szkoły W. Szałowicz,
funkcję tą obejmuje Karol Jendrysik

IX 1948

Odbudowano budynek szkolny – uczniowie rozpoczynają naukę w obecnych salach 1-8

2 VI 1946

Koniec pierwszego po wojnie roku szkolnego, kl.VII kończy 16 uczniów

XI 1945

Powstaje szkolne koło PCK, zorganizowano bibliotekę szkolną

IX 1945 

Powstaje Komitet Odbudowy z F. Buhlem na czele

V 1945

P. Helena Czupryna rozpoczyna w Grudzicach nauczanie dzieci w budynku przedwojennego przedszkola

20 I 1945

Wycofujące się oddziały niemieckie palą szkołę – zostają tylko same mury

1 IX 1939

Przestaje istnieć Szkoła Polska

1930

Rozbudowa budynku – budowa wschodniej części
(sal 1, 2, 6, 7, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora)

1 V 1924

Powstaje Polska Szkoła Mniejszościowa

1892

Budowa szkoły w Grudzicach

 

Rozpoczęcie Turnieju o Miecz Książęcy