Koncepcja pracy szkoły

Utworzono: 11 sierpień 2015

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 to najstarsza szkoła w Opolu.
Została zbudowana w 1892roku. W starych dobrze utrzymanych murach mieści się nowoczesna szkoła wyposażona w salę komputerową z 20 stanowiskami komputerowymi dla uczniów, dwie tablice interaktywne, różnorodne pomoce dydaktyczne i salę gimnastyczną. Jesteśmy ośmiooddziałową szkołą liczącą obecnie 151 uczniów.
Najważniejszym podmiotem szkoły jest uczeń. To jemu chcemy zapewnić optymalne warunki rozwoju zgodnie z przyjętą wizją szkoły:

 •  Chcemy wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomie dokonującego trafnych wyborów, przygotowanego do podjęcia nauki na dalszym etapie kształcenia.
 •  Chcemy, aby dobra nauka, uczciwość, godność i szacunek dla innych charakteryzowały każdego ucznia naszej szkoły.
 • Chcemy kształtować wychowanków szanujących wartości, jakie zebrane są w kodeksie rycerskim.

Jesteśmy szkołą:

 •  silnie związaną ze środowiskiem, pielęgnującą tradycje patriotyczne, regionalne i promującą humanistyczny system wartości
 •  w centrum naszych zainteresowań jest uczeń, dla którego prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, nastawionych na zdobycie przez niego kompetencji niezbędnych do dalszej nauki i radzenia sobie jak najlepiej w życiu
 • środowisko szkoły wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami tworzy dobrą, przyjazną atmosferę, opartą na wzajemnym partnerstwie i życzliwości.

Szkoła realizuje:

 • Ogólnopolski program promocji zdrowia „ Trzymaj formę”
 •  Ogólnopolskie programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”
 •  Międzynarodowy projekt polsko- szwajcarski- „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
 •  Ogólnopolski program rozwoju sportu 2024
 •  Europejski projekt Comenius Regio Tabula Alba
 • Ogólnopolski program "Mistrzowie Kodowania"

Od roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole wdrażamy innowacje:

 •  Modułowe nauczanie matematyki w języku niemieckim
 •  Wykorzystanie na plastyce elementów języka angielskiego PAINT IT!
 •  Innowacje programu wychowawczego i profilaktycznego „ Turniej książęcy

OFERTA SZKOŁY:

 • Koło historyczne
 • Koło przyrodniczo- techniczne
 • Koło plastyczne
 • Koło teatralne
 • Koło dziennikarskie
 • Koło Mistrzów Kodowania
 • Koło muzyczne
 • Koło łacinników
 • Zajęcia sportowe
 • Koło dziewiarskie
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia z łucznictwa i animacji rycerskich