Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Utworzono: 04 luty 2018

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu biblioteka szkolna pozyskała pieniądze – 5 tys. zł. na zakup nowości wydawniczych. Księgozbiór powiększył się o 240 pozycji z literatury pięknej, popularnonaukowej - w tym lektury i audiobooki.
W czasie realizacji Programu należało spełnić wiele wymogów zawartych w projekcie: przeprowadzić konsultacje w sprawie zakupów książek z uczniami, Samorządem Szkolnym, Radą Rodziców– jakie książki powinny znaleźć się w bibliotece. Przy zakupach nowych pozycji należało też uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
Wszystkie klasy przystąpiły do realizacji czytelniczych projektów edukacyjnych. Nauczyciele oraz bibliotekarze, we współpracy z różnymi bibliotekami, organizowali wiele przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły.

 Uczniowie podczas realizacji projektów wykazali się zaangażowaniem i pomysłowością, włożyli w wykonanie prac plastycznych, czy literackich wiele pracy. W przyszłości można będzie je wykorzystywać je jako pomoce na zajęciach lekcyjnych oraz do promocji czytelnictwa na godzinach wychowawczych. Po zakupie książek skompletowano dokumentację oraz opracowano ewidencję zakupionych pozycji. Dostosowano pracę biblioteki tak, aby uczniowie mieli możliwość wypożyczania książek na okres przerw świątecznych i ferii zimowych. W akcję informacyjną dotyczącą projektu włączyła się młodzież z aktywu bibliotecznego. Ich zaangażowanie nie słabnie, motywacją jest możliwość przeczytania ciekawych książek bez konieczności chodzenia do innych bibliotek. Nowe książki cieszą się zainteresowaniem dzieci, dzięki zakupionym książkom wzrosło czytelnictwo. To jest największa nagroda za duży wkład pracy i zaangażowanie, jakiego wymagał od wszystkich ten projekt. Zachęcamy wszystkich uczniów oraz pracowników naszej szkoły do odwiedzin w bibliotece i czytania nowych książek. Halina Garbacz