Fitive Familie- Fikcyjna rodzina.

Utworzono: 06 marzec 2021

Cele:

Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.

Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).

Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,

Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).

Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach

Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning

Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

Gizela Lisy