Komunikat

Utworzono: 11 marzec 2020

Szanowni Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

 

         W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa

SARS-CoV-2i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu i w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo- opiekuńcze oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły na okres od 12 do 25 marca 2020roku.

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informujemy, że rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni
( art. 4.1 ustawy z dnia 2 marca 2020roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych( Dz.U. z 2020r.poz. 374)).

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Proszę Państwa o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku Librus.

Z poważaniem Danuta Kamińska