Dobry start

Utworzono: 22 kwiecień 2016

UCHWAŁA NR XXIV/447/16
RADY MIASTA OPOLA

UCHWAŁA NR XXIV/447/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.