Informacje o zasiłku opiekuńczym- ZUS

Drodzy rodzcie i opiekunowie, 

W poniższym załączniku umieszczone są informacje na temat zasiłku opiekuńczego w czasie zamknięcia placówek,
do których uczeszczają dzieci. 
Od początku kwietnia ze świadczenia mogą skorzystać nie tylko rodzice dzieci do 8 roku życia,
ale także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.

 

Załącznik 1.

List do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca br. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 25 marca szkoła rozpoczyna realizację zadań z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji, która wymaga od nas Wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Pracujemy nad usprawnianiem zdalnego sposobu nauczania w szkole, uwzględniając realizację podstawy programowej, oceniania i monitorowania wiedzy uczniów. Naukę na odległość realizować będziemy za pomocą e-dziennika Librus, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem komunikatorów i materiałów rekomendowanych przez MEN jak : platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, materiałów publikowanych przez CKE i OKE.

Proszę wszystkich o śledzenie informacji  poprzez e-dziennik Librus i stronę szkoły w zakładce Zdalne nauczanie.  Usprawni to naszą komunikację i kształcenie na odległość.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam, życząc zdrowia i spokoju.

Danuta Kamińska-dyrektor szkoły

                                                                               

Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.

Załącznik 1.

Komunikat

Szanowni Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

 

         W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa

SARS-CoV-2i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu i w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo- opiekuńcze oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły na okres od 12 do 25 marca 2020roku.

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informujemy, że rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni
( art. 4.1 ustawy z dnia 2 marca 2020roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych( Dz.U. z 2020r.poz. 374)).

Na stronie ZUS znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Proszę Państwa o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku Librus.

Z poważaniem Danuta Kamińska

 

 

Kangur Matematyczny 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację i zawieszenie zajęć w szkołach,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" zostaje przeniesiony na 16 kwietnia 2020r. 

Halina Garbacz

"Sto dni ze św. Janem Pawłem II"- projekt e-Twining

Nasza szkoła bierze udział w projekcie e-twinning "Sto dni ze św. Janem Pawłem II". Chcemy aktywnie przygotować się do 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II i przybliżyć młodym ludziom postać papieża Polaka oraz wartości, którymi się kierował. Szcegóły podawać będziemy na bieżąco. 

Magdalena Barczyk

Podkategorie