Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że dotychczasowa forma nauczania na odległość została przedłużona do 24 maja br.

 Egzaminy dla klasy 8 zostaną przeprowadzone w dniach 16-18 czerwca.

Język polski 16 czerwca 2020r. (wtorek)

Matematyka 17 czerwca 2020 r.(środa)

Język obcy nowożytny 18 czerwca 2020 r.(czwartek)


O wszystkich szczegółach związanych z ich przebiegiem będziemy informować na bieżąco.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

Danuta Kamińska

dyrektor szkoły

I Szkolny Konkurs Fotograficzny

Za nami I edycja S
zkolnego Konkursu Fotograficznego
"Selfi z naturą".
Dziękuję bardzo za tak liczny udział w konkursie.
Powstały piękne zdjęcia, filmiki, prezentacje i rysunki.
Komisja konkursowa, w składzie  Pani Elżbieta, Pani Adrianna
i Pan Marcin, miała bardzo trudne zadanie by wybrać zwycięzców.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych edycjach. 

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice,

            w ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, w dniach 23 – 24 kwietnia br. miały się odbyć: sprawdziany predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego  i oddziałów dwujęzycznych klasy VII oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych.

            Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach wymusiło  dokonanie pewnych zmian  w harmonogramie tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do w.w oddziałów. Informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej odbędą się w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego ograniczenia funkcjonowania szkół.

            Nowe terminy przeprowadzenia sprawdzianów predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej zostaną podane na stronach internetowych szkół,  w których się odbędą.

Szczegóły: http://www.oswiata.opole.pl/

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 r.

Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020r. informuję, iż nauczanie   nadal odbywać się będzie w formie zdalnej. W planowanym terminie  nie odbędzie się egzamin ósmoklasisty .

Wszelkie wiadomości dotyczące bieżącej pracy szkoły oraz egzaminu będą na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik, prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych w nim informacji. Wszystkie wątpliwości i pytania związane zarówno z procesem nauczania, jak i wychowania prosimy zgłaszać wychowawcom, pedagogom lub dyrekcji.

Przypominamy i prosimy o pozostanie w domu dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich, a od czwartku 16.04. podczas uzasadnionych wyjść z domu o obowiązku noszenia maseczek.

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz  szybkiego powrotu do szkoły.

Z wyrazami szacunku

Danuta Kamińska 

dyrektor szkoły

Podkategorie