Informator dla ósmoklasistów.

Utworzono: 10 marzec 2021

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu, przygotował specjalną  publikację,
zatytułowaną „EDUKACJA TO STYL ŻYCIA. Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych Miasta Opola”.

"EDUKACJA TO STYL ŻYCIA."