Ślubowanie i pasowanie klasy I

Utworzono: 25 luty 2021

23 lutego pierwszoklasiści  złożyli ślubowanie i zostali pasowani na ucznia. Uroczystość w tym roku miała kameralny charakter, odbyła się w klasie, w obecności tylko pani dyrektor. Dzieci zaprezentowały przedstawienie, a po ślubowaniu były pasowane mieczem. Każdy uczeń miał na sobie nowy mundurek z tarczą naszej szkoły. Uroczystość wypadła bardzo dobrze, zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Jadwiga Kozołub