Rekrutacja 2021/2022

Utworzono: 07 luty 2021

8 lutego 2021r. rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.
Szczegóły dotyczace zgłoszenia dziecka znajdują się w zakładce REKRUTACJA