Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

Utworzono: 22 grudzień 2020

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych
zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Załącznik nr 1