Kształcenie na odległość - poradnik MEN

Utworzono: 21 listopad 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik, 
dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej.
Wskazówka do pracy z dzieckiem i spędzeniem czasu wolnego po edukacji zdalnej. 

Poradnik MEN