Procedury organizacji konsultacji dla uczniów oraz rewalidacji indywidualnej.

Utworzono: 21 maj 2020

Procedury organizacji konsultacji dla uczniów oraz rewalidacji indywidualnej.

1. dla organizacji zajęć dla uczniów W FORMIE KONSULTACJI ORAZ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ: