Wytyczne GIS, MZ, MEN- dla szkół podstawowych

Utworzono: 14 maj 2020

Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z organizacją zajęć od 25 maja 2020 roku dla klas I-III szkół podstawowych.

Informacje zamieszczone na stronie Kuratorim Oświaty. 

https://www.kuratorium.opole.pl/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/

 Załącznik