Komunikat dla rodziców

Utworzono: 20 kwiecień 2020

Szanowni Rodzice,

            w ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, w dniach 23 – 24 kwietnia br. miały się odbyć: sprawdziany predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego  i oddziałów dwujęzycznych klasy VII oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych.

            Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach wymusiło  dokonanie pewnych zmian  w harmonogramie tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do w.w oddziałów. Informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej odbędą się w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego ograniczenia funkcjonowania szkół.

            Nowe terminy przeprowadzenia sprawdzianów predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej zostaną podane na stronach internetowych szkół,  w których się odbędą.

Szczegóły: http://www.oswiata.opole.pl/