List do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Utworzono: 25 marzec 2020

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca br. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 25 marca szkoła rozpoczyna realizację zadań z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji, która wymaga od nas Wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Pracujemy nad usprawnianiem zdalnego sposobu nauczania w szkole, uwzględniając realizację podstawy programowej, oceniania i monitorowania wiedzy uczniów. Naukę na odległość realizować będziemy za pomocą e-dziennika Librus, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem komunikatorów i materiałów rekomendowanych przez MEN jak : platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, materiałów publikowanych przez CKE i OKE.

Proszę wszystkich o śledzenie informacji  poprzez e-dziennik Librus i stronę szkoły w zakładce Zdalne nauczanie.  Usprawni to naszą komunikację i kształcenie na odległość.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam, życząc zdrowia i spokoju.

Danuta Kamińska-dyrektor szkoły