"Sto dni ze św. Janem Pawłem II"- projekt e-Twining

Utworzono: 10 marzec 2020

Nasza szkoła bierze udział w projekcie e-twinning "Sto dni ze św. Janem Pawłem II". Chcemy aktywnie przygotować się do 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II i przybliżyć młodym ludziom postać papieża Polaka oraz wartości, którymi się kierował. Szcegóły podawać będziemy na bieżąco. 

Magdalena Barczyk