Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty

Utworzono: 02 styczeń 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/