Skład Rady Pedagogicznej

Utworzono: 15 grudzień 2017
lp. Nazwisko i imię nauczyciel przedmiotu: dodatkowe funkcje
1 Danuta Kamińska dyrektor szkoły 
2 Passon Barbara język polski wychowawczyni klasy 7b
3 Kaczmarczyk Renata edukacja wczesnoszkolna
plastyka
 wychowawczyni klasy 2
4  Barczyk Magdalena religia, historia szkolny wolontariat 
5  Kozołub Jadwiga  edukacja wczesnoszkolna  wychowawczyni klasy 1
6 Garbacz Halina   matematyka  biblioteka
7  Żarczyński Piotr  wychowawca świetlicy  
8

Zawada Urszula

historia, WOS  
9  Tymczyszyn Grzegorz  wychowanie fizyczne, EDB  wychowawca klasy 8
10  Lisy Gizela język niemiecki, technika   
11  Leszyńska Monika język angielski wychowawczyni klasy 4
12  Pustuła-Markiewicz Joanna muzyka,
język niemiecki 
wychowawczyni klasy 7a 
13 Strzałka Malwina język angielski   
14  ks. Makiola Leonard  religia  
15  Mrahs Sandra

 edukacja wczesnoszkolna
informatyka

 wychowawczyni klasy 3
16  Dziatkiewicz- Janusz Bożena  chemia  wychowawca w świetlicy
17  Mróz Katarzyna  biologia wychowanie do życia w rodzinie
18  Zydorek Justyna  matematyka   
19 Niemczyk Ewa fizyka, informatyki wychowawczyni klasy 5
20 Huzar Anna  j. polski,  wychowawczyni klasy 6a
21 Urbańczyk Marta psycholog  
22 Kiziak Ilona wychowanie do życia
w rodzinie, geografia

pedagog szkolny,
doradca zawodowy

23 Janecko Katarzyna wf wychowawczyni klasy 6b
24