Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola

Utworzono: 04 luty 2021

Ze względu na uchwalenie przez Radę Miasta Opola w grudniu 2020r. nowych zasad wspierania uczniów o szczególnych osiągnięciach w zakresie edukacji, sportu, sztuki i  działań społecznych, prosimy o zapoznanie się z „Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz z regulaminem określającym kryteria i tryb przyznawania poszczególnych form wsparcia.

Regulamin programu

Uchwała Rady Miasta Opole