Zapraszamy do Szkolnej Izby Regionalnej
przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

Dziękujemy firmie WWW.ABM.OPOLE.PL za nieodpłatnie wykonanie zdjęć panoramiczych naszej izby.