Grudzice-dzielnica Opola

Grudzice- to dziś jedna z dzielnic Opola, której historia sięga początków naszej ery - wykopaliska z okresu międzywojennego odkryły na ternie Grudzic cmentarzysko z II w. ne. Grudzice pojawiają się w średniowieczu jako śląska wieś, istniejąca już w początkach XIII w., dzieląca przez kolejne wieki losy tych ziem, zmieniających przynależność państwową. Po 1945 roku nadal była odrębną miejscowością, aż do 1975 roku, kiedy to została włączona w granice Opola, stając się jedną z peryferyjnych dzielnic stolicy regionu. Mimo, że Grudzice to zwykłe osiedle, jakich wiele w dużych miastach.Jednak kryje w swej przeszłości dużo pięknych i ciekawych historii. W dokumentach z 1200-1223r.wymienia się wieś Grudnia nalężacą do klasztoru w Czarnowąsach. Jest bardzo prawdopodobne, że chodzi o Grudziece. Był to najstarszy zapis na temat Grudzic, czyli umowna data powstania wsi. W dokumentach historycznych odnoszących się do dziejów tej osady spotykamy różne nazwy: Grutiz, Grutii,Grutyn,Grudzitz. Najprawdopodonbniej nazwa wywodzi się z nazwy osobowej Gruca-Grucze, ale mówi sie także,że nierównego i grutowanego ,na którym się znajduje. O najstarszych dziejach Grudzic na pewno wiadom,że wieś była początkowo własnością kościelną w roku 1354 przeszła w ręc prywatne. Właścicelem został Jasko de Grutitz. W XVI wieku znalazła sie w państwie austrackim, by 1742 roku przejeść w posiadanie pruskie.

powrót