Podsumowanie Turnieju za styczeń i luty 2016

Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas nadszedł na przegląd skarbców a zliczenie dóbr wszelakich w godnych pojedynkach zdobytych. A miarkuj się kto żyw, coby słusznie porachować, ostatnie pieczęcie Starostów i Mecenasów zdobyć i zaraz świętowanie huczne rozpocząć. A jest co uczcić! Siła ludu zaszczyty zdobywszy w dworskiej galeryji lica swe eksponować będzie, ubrane w barwy złote, śrebne i brązowe. Wiwat!
Ale i tych maluczkich drużyny u nas nieliche! Proporce dumnie wzniosły, równym krokiem maszerują i chluby Bractwu przydają. A talenty rodzone! Recytatorzy wśród nich godni z samym lichem w szranki stawać! Złotouści, jako przystało! A ręce zdolne - każdej robocie podołają, czy to kowalskiemu, czy to sztukatorskiemu fachowi. A i w turniejach sprawność wykazali, dowodząc, że wróg orężem po próżnicy wywija.
Zatem siły zbieraj na wiosenne turnieje, niegodziwości wrogom wybaczaj a imienia przodków swych nie zapominaj z honorem traktować.
Z pozdrowieniem, Lady Monika

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4
Zasługi własne 6.5 1.5 0.62 2.35 0 3.04 0 0
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 6 6 6
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 31
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Suma 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4

 

 

grudzień 2016

Droga Braci Turniejowa!

Oręż odwiesiwszy, ciżba wielka zgromadziła się wedle stoła we dworze, by świętować jako przystało w grudniowym czasie. A miarkowali wszyscy zgodnie, coby miejsca a jadła wszelakiego stało dla niespodzianego piechura. Zaraz też udali się na spoczynek, a i bydlęciu wiernie służącemu poleniuchować dali, coby na grzbiecie w bój nieskoro i ochoczo poniosło.
Jako widno, odpoczynek w pełni zasłużon. Zważywszy na przeszłe szranki bractw, nadzieję w sercach niesiem, że nadchodzącą porą gorzej nie będzie.

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 20.1 21.2 29.5 30.7 33.2 25.5 24.4 21.3
Zasługi własne 0 0 6 0.6 1.3 2.5 1.6 3.1
Warta na dobytku 8 8 8 8 7 6 6 7
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 12 12 6 8 3 18 14 12
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4

Z pozdrowieniem, Lady Monika

październik 2015

Braci dworska! Tymczasem czas podsumowań nadszedł, przeto pióro w dłoń biorę i abakusowe paciorki sumuję, coby każden z dworu naszego uczciwą zapłatę otrzymał. Rachowanie moje niedługie, bo choć czasu upłynęło niemało - ze cztery niedziele tego będzie – to Brać nasza grzać się przy paleniskach wolała niźli w szranki stawać. Widać, ciała wątłe i mróz im straszny. Jedno, co jako wielkie zasługi poczytane będzie, to mnogość we dwór przybyłych Zawiszów Czarnych, bardów, pląsaczy a kuglarzy maści wszelakiej. Siła ich, przeto uciech licznych spodziewać się należy. A jako że pisem prosiebnych od drużyn nie stało, przeto na przyszły miesiąc przekładam ich rachowanie. Ale i o pamięć w sprawie tej upraszam! Druhowie! A wiary w narodzie niechaj nie ubywa – śniegi jeszcze nie nadeszły, kożuchów wietrzyć jeszcze nie pora, jeno odświętne odzienie na dzień wojów sławetnych naszych gotować! A i czuwać przystoi, coby w godzinie próby słabości nie okazywać, tylko drużynę własną wspierać, i o gości zadbać. Lady Monika

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Zasługi   własne 0 0 1.4 1.3 1.1 0.8 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Warta na dobytku 5 6 5 6 5 4 5 4
Rękawica   księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumowanie 9 10 10.4 11.3 10.1 8.8 9 8

listopad 2015

Droga Braci Turniejowa.

Czasy ostatniemi działo się a działo w bractwie naszem. A to prócz pucowania zbroi, ku doskonałości ciała starania my czynili, a to zaś tęgo podjadłszy i odpoczynku zaznawszy, gotować się na Narodzenie Pańskie zaczęli, a to stroić komnaty a dobra wystawiać w komitywie ze starszyzną poczęli. Ledwo grzbiety od roboty wszelakiej wyprostowali, a już chojny a szopy pokazywać przystało. A skoro jadłem stoły zastawiwszy – nawet i wrogów sprosili, coby honornie pojednać się, złe odegnać a dobremu odrzwia otworzyć. Widno, duch w narodzie tężeje, chęci ku uciechom coraz większe – to gotuj się na karnawał!
A z drogi obranej nie zawracaj!

 

 

Turniej o "Książęcy Miecz"

Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan niniejszym kieruję się orędzie:

Mężni rycerze, nadobne białogłowy i tłumy gawiedzi
przybyłe na przedpole zamku w Grudzicach,
by wiedzę swą i talenta jako diamenty doszlifowawszy zacne!
Ogłaszam wszem i wobec, ze nadszedł czas
corocznym zwyczajem turnieje wszelakie,
tance, śpiewy i ucieszne komedyje,
a zabawy plebejskie rozpocząć.

U nas – ci bogactwo uciech, kramów dostatek
a magii tajemnej zakosztować będzie okazyji sporo!

Jeno pomnijcie na kodeks rycerski,
któren nakazuje zawsze służyć Bogu i Ojczyźnie,

nigdy nie tchórzyć, ambitnie do celu podążać,
bitwy przegrane z honorem znosić,

wzorem byc dla wszej gawiedzi
a szanować ja jako siebie samego,

dobro i prawość czynić,
hojnie braci swych najmniejszych
wspomagać potrzebach,

ideały dościgać a mieć wzgląd na słabszych.
A wszyscy pragnący zasady honorowe omijać,
igraszki z zamkowym katem uskutecznić będą przymuszeni!
Zatem gotuj się a czuj duch!
Podpisano:
Lady Monika