Podsumowanie za marzec

 Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas ku temu, coby uroczyste szaty przywdziać i przed ołtarzem ojców założycieli czcić. Wszak miesiąc kwietniem zwany nastał! Przeto mężowie zacni niechaj grzbiety prostują, oręż pucują! Niewiasty i białogłowy zaś niechaj włosy splatają wstążkami , kwieciem zdobią i jedwabiem! Natenczas i rachunków dokonać trza, przemyśleć strategie, ogarnąć potrzeby i zabrać się za naprawę tego, co jeszcze uwagi godne. Ludkowie, baczcie jeno, iż jedne bractwa w dostatki opływają, inne zaś, bidoty, jeno koszulina na grzbiecie a pusta skrzynia w komorze. Naszym rycerskim prawem jest pomagać bidocie i niemożnych wspierać, to i pomożem, i wesprzem!
Z pozdrowieniem, Lady Monika

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4
Zasługi własne 0.5 0.7 1.25 2.22 0.66 0.86 1.57 2.1
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 5 5 6
Rękawica księżnej 0 0 0 0 0 0 0 0
Szranki bractw 4 2 5 12 0 4 4 3
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 74.1 69.4 82.37 89.87 66.16 80.9 72.57 101.5

Podsumowanie Turnieju za styczeń i luty 2016

Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas nadszedł na przegląd skarbców a zliczenie dóbr wszelakich w godnych pojedynkach zdobytych. A miarkuj się kto żyw, coby słusznie porachować, ostatnie pieczęcie Starostów i Mecenasów zdobyć i zaraz świętowanie huczne rozpocząć. A jest co uczcić! Siła ludu zaszczyty zdobywszy w dworskiej galeryji lica swe eksponować będzie, ubrane w barwy złote, śrebne i brązowe. Wiwat!
Ale i tych maluczkich drużyny u nas nieliche! Proporce dumnie wzniosły, równym krokiem maszerują i chluby Bractwu przydają. A talenty rodzone! Recytatorzy wśród nich godni z samym lichem w szranki stawać! Złotouści, jako przystało! A ręce zdolne - każdej robocie podołają, czy to kowalskiemu, czy to sztukatorskiemu fachowi. A i w turniejach sprawność wykazali, dowodząc, że wróg orężem po próżnicy wywija.
Zatem siły zbieraj na wiosenne turnieje, niegodziwości wrogom wybaczaj a imienia przodków swych nie zapominaj z honorem traktować.
Z pozdrowieniem, Lady Monika

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4
Zasługi własne 6.5 1.5 0.62 2.35 0 3.04 0 0
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 6 6 6
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 31
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Suma 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4

 

 

listopad 2015

Droga Braci Turniejowa.

Czasy ostatniemi działo się a działo w bractwie naszem. A to prócz pucowania zbroi, ku doskonałości ciała starania my czynili, a to zaś tęgo podjadłszy i odpoczynku zaznawszy, gotować się na Narodzenie Pańskie zaczęli, a to stroić komnaty a dobra wystawiać w komitywie ze starszyzną poczęli. Ledwo grzbiety od roboty wszelakiej wyprostowali, a już chojny a szopy pokazywać przystało. A skoro jadłem stoły zastawiwszy – nawet i wrogów sprosili, coby honornie pojednać się, złe odegnać a dobremu odrzwia otworzyć. Widno, duch w narodzie tężeje, chęci ku uciechom coraz większe – to gotuj się na karnawał!
A z drogi obranej nie zawracaj!

 

 

grudzień 2016

Droga Braci Turniejowa!

Oręż odwiesiwszy, ciżba wielka zgromadziła się wedle stoła we dworze, by świętować jako przystało w grudniowym czasie. A miarkowali wszyscy zgodnie, coby miejsca a jadła wszelakiego stało dla niespodzianego piechura. Zaraz też udali się na spoczynek, a i bydlęciu wiernie służącemu poleniuchować dali, coby na grzbiecie w bój nieskoro i ochoczo poniosło.
Jako widno, odpoczynek w pełni zasłużon. Zważywszy na przeszłe szranki bractw, nadzieję w sercach niesiem, że nadchodzącą porą gorzej nie będzie.

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 20.1 21.2 29.5 30.7 33.2 25.5 24.4 21.3
Zasługi własne 0 0 6 0.6 1.3 2.5 1.6 3.1
Warta na dobytku 8 8 8 8 7 6 6 7
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 12 12 6 8 3 18 14 12
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4

Z pozdrowieniem, Lady Monika

październik 2015

Braci dworska! Tymczasem czas podsumowań nadszedł, przeto pióro w dłoń biorę i abakusowe paciorki sumuję, coby każden z dworu naszego uczciwą zapłatę otrzymał. Rachowanie moje niedługie, bo choć czasu upłynęło niemało - ze cztery niedziele tego będzie – to Brać nasza grzać się przy paleniskach wolała niźli w szranki stawać. Widać, ciała wątłe i mróz im straszny. Jedno, co jako wielkie zasługi poczytane będzie, to mnogość we dwór przybyłych Zawiszów Czarnych, bardów, pląsaczy a kuglarzy maści wszelakiej. Siła ich, przeto uciech licznych spodziewać się należy. A jako że pisem prosiebnych od drużyn nie stało, przeto na przyszły miesiąc przekładam ich rachowanie. Ale i o pamięć w sprawie tej upraszam! Druhowie! A wiary w narodzie niechaj nie ubywa – śniegi jeszcze nie nadeszły, kożuchów wietrzyć jeszcze nie pora, jeno odświętne odzienie na dzień wojów sławetnych naszych gotować! A i czuwać przystoi, coby w godzinie próby słabości nie okazywać, tylko drużynę własną wspierać, i o gości zadbać. Lady Monika

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Zasługi   własne 0 0 1.4 1.3 1.1 0.8 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Warta na dobytku 5 6 5 6 5 4 5 4
Rękawica   księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumowanie 9 10 10.4 11.3 10.1 8.8 9 8

Więcej artykułów…

  1. Turniej o "Książęcy Miecz"