Podsumowanie za styczeń 2018

Utworzono: 14 luty 2018

Droga Braci Turniejowa!

Gdziekolwiek lica nie zwrócić – bida! Jakkolwiek nie rozważać – bida

Ni słychu, ni widu...

  

A wedle prawa:
Kl.1
Kl.2
Kl.3a
Kl.3b
Kl.4a
Kl.4b
Kl.5
Kl.6
Kl.7
Pierwej bywało
20,2
18,8
19,3
19,1
19,7
19,6
17,1
18,4
18,0
Zasługi własne
1,3
0,4
0,4
0
0
0
0
0
0
Warta na dobytku
7
6
7
7
7
7
5
5
5
Rękawica księżnej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szranki bractw
7
4
11
5
3
10
6
4
3
Pisma prosiebne
0
0
8
0
0
0
0
0
0
Librarium
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sumowanie
37,5
31,2
47,7
33,1
31,7
38,6
30,1
29,4
28,0

  Czas brać się, Waszmościowie, do życia!

Lady Monika