Podsumowanie za kwiecień

Utworzono: 10 maj 2016

Droga Braci Turniejowa!
Działo się a działo we dworze ostatniemi czasy! Goście niezliczoną miarą przybyli, by Patronów naszych uczcić, uciechom się oddać, swawolom, harcom wszelakim, a i godnie zaprezentować oręż przed niewiastami. Widać było, że brać rycerska rozkwitła pełną miarą, do zmiany stanu dojrzała! Nieskoro i w świat za swoim powołaniem ruszy i czci dworowi przyda! Daj Bóg!
Zanim żegnać przyjdzie, tęsknić i oczy wypłakiwać, czas pochwał udzielić wszem i wobec. I niechaj inni za przykład dają, w kroniki kładą i dziatwie w opowieściach czyny wielkie wyśpiewują tych, którzy sławią nasz dwór.

A wedle prawa:

Kl.1a

Kl.1b

Kl.2a

Kl.2b

Kl.3

Kl.4

Kl.5

Kl.6

Pierwej bywało

74.1

69.4

82.37

89.87

66.16

80.9

72.57

101.5

Zasługi własne

0.2

0.55

5.55

1.8

0.3

0.5

0.2

0.2

Warta na dobytku

7

8

8

8

7

4

7

5

Rękawica księżnej

5

5

5

5

5

5

5

5

Szranki bractw

2

2

2

2

2

2

2

2

Pisma prosiebne

0

0

0

0

0

0

29

0

Librarium

2

2

2

2

2

2

2

2

Sumowanie

90.3

86.95

104.92

108.67

82.46

94.4

117.77

115.7


Lady Monika