Podsumowanie Turnieju za styczeń i luty 2016

Kategoria: Turniej Rycerski

Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas nadszedł na przegląd skarbców a zliczenie dóbr wszelakich w godnych pojedynkach zdobytych. A miarkuj się kto żyw, coby słusznie porachować, ostatnie pieczęcie Starostów i Mecenasów zdobyć i zaraz świętowanie huczne rozpocząć. A jest co uczcić! Siła ludu zaszczyty zdobywszy w dworskiej galeryji lica swe eksponować będzie, ubrane w barwy złote, śrebne i brązowe. Wiwat!
Ale i tych maluczkich drużyny u nas nieliche! Proporce dumnie wzniosły, równym krokiem maszerują i chluby Bractwu przydają. A talenty rodzone! Recytatorzy wśród nich godni z samym lichem w szranki stawać! Złotouści, jako przystało! A ręce zdolne - każdej robocie podołają, czy to kowalskiemu, czy to sztukatorskiemu fachowi. A i w turniejach sprawność wykazali, dowodząc, że wróg orężem po próżnicy wywija.
Zatem siły zbieraj na wiosenne turnieje, niegodziwości wrogom wybaczaj a imienia przodków swych nie zapominaj z honorem traktować.
Z pozdrowieniem, Lady Monika

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4
Zasługi własne 6.5 1.5 0.62 2.35 0 3.04 0 0
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 6 6 6
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 31
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Suma 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4