Podsumowanie za marzec, kwiecień 2017

Droga Braci Turniejowa! Zaszczytnie donoszę, iż w kolejnych grach rycerskich dwadzieścioro sześcioro z Braci naszej doświadczyło awansu w chierarchiji dworskiej i niedługo śluby uroczyste i ukłony złoży. Wiwat! A było nad czym się głowić, było nad czym potu a krwi ulać. A to rękawica księżnej na pojedynek rzucona, a to przebieranki karnawałowe i wiosenne, a to zaś recytacyje i popisy bardów, kuglarzy, osiłków, a to groszem dzielenie się z bidotą. Działo się, oj, działo! Przeto roztropnie siły mierz, ducha pręż, na koń siadaj i gnaj po chwałę!

Czytaj więcej: Podsumowanie za marzec, kwiecień 2017

Podsumowanie za grudzień 2016

Droga Braci Turniejowa.

Czasy ostatniemi działo się a działo w bractwie naszem. A to prócz pucowania zbroi, ku doskonałości ciała starania my czynili, a to zaś tęgo podjadłszy i odpoczynku zaznawszy, gotować się na Narodzenie Pańskie zaczęli, a to stroić komnaty a dobra wystawiać w komitywie ze starszyzną poczęli. Ledwo grzbiety od roboty wszelakiej wyprostowali, a już chojny a szopy pokazywać przystało. A skoro jadłem stoły zastawiwszy – nawet i wrogów sprosili, coby honornie pojednać się, złe odegnać a dobremu odrzwia otworzyć. Widno, duch w narodzie tężeje, chęci ku uciechom coraz większe, jeno śmiałości zabrakło coby szlifować ogładę. Gotuj się na karnawał!

Czytaj więcej: Podsumowanie za grudzień 2016

Rozpoczęcie turnieju 2016-17

Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, Lady Monika kieruje orędzie!
Tak jak tego żądają zwyczaje religiji,
obyczaj ojczysty i prawa przyjaźn
i i czego zdajecie się i wy ode mnie dopraszać
wyrazami twarzy i obliczami swymi, i skierowanymi na mnie oczyma,
uroczyście ogłaszam rozpoczęcie dworskich rywalizacyji a zabaw i biesiad wszelakich.
A przystępując nie zapomnijcie o nieskazitelności swego duchowego oręża,
o sławie i chwale jaką macie w ojczyźnie, bo kto zawsze zdąża do trudów dla chwały ojczyzny
i pożytków bractwa, w nagrodę dostaje sławę i rozgłos,
nad co doprawdy nie może być żadna nagroda stosowniejsza,
żadna godniejsza, żadna bardziej pożądana.
My zaś w wymierzaniu sprawiedliwości ćwiczyć się będziemy.
Zatem, czuj duch!

Lady Monika

październik 2016

Droga Braci Turniejowa. Czasy ostatniemi niewiele działo się w bractwie naszem: nikomu nie po drodze było mierzyć się z zacniejszymi od siebie, ani jeden nie dostąpił zaszczytów, ani jeden majątku nie pomnożył, niewielu dane było nowymi księgami oko nacieszyć. Jeno na zbytkach czas zmarnowany a strojeniu się w nowe oręże. Ale zaraz z nakazu Lady Moniki pucowanie oręża było! Ludkowie starania poczynili by nie tylko samą strawą żyć, ale pokazać siłę, spryt i odwagę, hart ducha i strategie bojowe. Brać szyki zwarła i przedefiladowała przed obliczami najjaśniejszych pań naszych. A korzyści co nie miara osiągnęła, jako widać:

A wedle prawa: Kl.1 Kl.2a Kl.2b Kl.3a Kl.3b Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasługi własne 2.5 10.66 8.66 9.33 11.17 2.85 5.41 1.57
Warta na dobytku 8 6 7 7 7 6 5 6
Rękawica  księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 14.5 20.66 19.66 20.33 22.17 12.85 14.41 11.57

A z drogi obranej nie zawracaj! Czuj duch!

Lady Monika

Podsumowanie za kwiecień

Droga Braci Turniejowa!
Działo się a działo we dworze ostatniemi czasy! Goście niezliczoną miarą przybyli, by Patronów naszych uczcić, uciechom się oddać, swawolom, harcom wszelakim, a i godnie zaprezentować oręż przed niewiastami. Widać było, że brać rycerska rozkwitła pełną miarą, do zmiany stanu dojrzała! Nieskoro i w świat za swoim powołaniem ruszy i czci dworowi przyda! Daj Bóg!
Zanim żegnać przyjdzie, tęsknić i oczy wypłakiwać, czas pochwał udzielić wszem i wobec. I niechaj inni za przykład dają, w kroniki kładą i dziatwie w opowieściach czyny wielkie wyśpiewują tych, którzy sławią nasz dwór.

A wedle prawa:

Kl.1a

Kl.1b

Kl.2a

Kl.2b

Kl.3

Kl.4

Kl.5

Kl.6

Pierwej bywało

74.1

69.4

82.37

89.87

66.16

80.9

72.57

101.5

Zasługi własne

0.2

0.55

5.55

1.8

0.3

0.5

0.2

0.2

Warta na dobytku

7

8

8

8

7

4

7

5

Rękawica księżnej

5

5

5

5

5

5

5

5

Szranki bractw

2

2

2

2

2

2

2

2

Pisma prosiebne

0

0

0

0

0

0

29

0

Librarium

2

2

2

2

2

2

2

2

Sumowanie

90.3

86.95

104.92

108.67

82.46

94.4

117.77

115.7


Lady Monika