Rozpoczęcie turnieju 2016-17

Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, Lady Monika kieruje orędzie!
Tak jak tego żądają zwyczaje religiji,
obyczaj ojczysty i prawa przyjaźn
i i czego zdajecie się i wy ode mnie dopraszać
wyrazami twarzy i obliczami swymi, i skierowanymi na mnie oczyma,
uroczyście ogłaszam rozpoczęcie dworskich rywalizacyji a zabaw i biesiad wszelakich.
A przystępując nie zapomnijcie o nieskazitelności swego duchowego oręża,
o sławie i chwale jaką macie w ojczyźnie, bo kto zawsze zdąża do trudów dla chwały ojczyzny
i pożytków bractwa, w nagrodę dostaje sławę i rozgłos,
nad co doprawdy nie może być żadna nagroda stosowniejsza,
żadna godniejsza, żadna bardziej pożądana.
My zaś w wymierzaniu sprawiedliwości ćwiczyć się będziemy.
Zatem, czuj duch!

Lady Monika

Podsumowanie za kwiecień

Droga Braci Turniejowa!
Działo się a działo we dworze ostatniemi czasy! Goście niezliczoną miarą przybyli, by Patronów naszych uczcić, uciechom się oddać, swawolom, harcom wszelakim, a i godnie zaprezentować oręż przed niewiastami. Widać było, że brać rycerska rozkwitła pełną miarą, do zmiany stanu dojrzała! Nieskoro i w świat za swoim powołaniem ruszy i czci dworowi przyda! Daj Bóg!
Zanim żegnać przyjdzie, tęsknić i oczy wypłakiwać, czas pochwał udzielić wszem i wobec. I niechaj inni za przykład dają, w kroniki kładą i dziatwie w opowieściach czyny wielkie wyśpiewują tych, którzy sławią nasz dwór.

A wedle prawa:

Kl.1a

Kl.1b

Kl.2a

Kl.2b

Kl.3

Kl.4

Kl.5

Kl.6

Pierwej bywało

74.1

69.4

82.37

89.87

66.16

80.9

72.57

101.5

Zasługi własne

0.2

0.55

5.55

1.8

0.3

0.5

0.2

0.2

Warta na dobytku

7

8

8

8

7

4

7

5

Rękawica księżnej

5

5

5

5

5

5

5

5

Szranki bractw

2

2

2

2

2

2

2

2

Pisma prosiebne

0

0

0

0

0

0

29

0

Librarium

2

2

2

2

2

2

2

2

Sumowanie

90.3

86.95

104.92

108.67

82.46

94.4

117.77

115.7


Lady Monika

Podsumowanie Turnieju za styczeń i luty 2016

Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas nadszedł na przegląd skarbców a zliczenie dóbr wszelakich w godnych pojedynkach zdobytych. A miarkuj się kto żyw, coby słusznie porachować, ostatnie pieczęcie Starostów i Mecenasów zdobyć i zaraz świętowanie huczne rozpocząć. A jest co uczcić! Siła ludu zaszczyty zdobywszy w dworskiej galeryji lica swe eksponować będzie, ubrane w barwy złote, śrebne i brązowe. Wiwat!
Ale i tych maluczkich drużyny u nas nieliche! Proporce dumnie wzniosły, równym krokiem maszerują i chluby Bractwu przydają. A talenty rodzone! Recytatorzy wśród nich godni z samym lichem w szranki stawać! Złotouści, jako przystało! A ręce zdolne - każdej robocie podołają, czy to kowalskiemu, czy to sztukatorskiemu fachowi. A i w turniejach sprawność wykazali, dowodząc, że wróg orężem po próżnicy wywija.
Zatem siły zbieraj na wiosenne turnieje, niegodziwości wrogom wybaczaj a imienia przodków swych nie zapominaj z honorem traktować.
Z pozdrowieniem, Lady Monika

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4
Zasługi własne 6.5 1.5 0.62 2.35 0 3.04 0 0
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 6 6 6
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 31
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Suma 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4

 

 

Podsumowanie za marzec

 Do rycerzy! Do szlachty! Do mieszczan! Lady Monika kieruje orędzie! Czas ku temu, coby uroczyste szaty przywdziać i przed ołtarzem ojców założycieli czcić. Wszak miesiąc kwietniem zwany nastał! Przeto mężowie zacni niechaj grzbiety prostują, oręż pucują! Niewiasty i białogłowy zaś niechaj włosy splatają wstążkami , kwieciem zdobią i jedwabiem! Natenczas i rachunków dokonać trza, przemyśleć strategie, ogarnąć potrzeby i zabrać się za naprawę tego, co jeszcze uwagi godne. Ludkowie, baczcie jeno, iż jedne bractwa w dostatki opływają, inne zaś, bidoty, jeno koszulina na grzbiecie a pusta skrzynia w komorze. Naszym rycerskim prawem jest pomagać bidocie i niemożnych wspierać, to i pomożem, i wesprzem!
Z pozdrowieniem, Lady Monika

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 60.6 57.7 66.12 65.65 56.5 69.04 60 88.4
Zasługi własne 0.5 0.7 1.25 2.22 0.66 0.86 1.57 2.1
Warta na dobytku 7 7 8 8 7 5 5 6
Rękawica księżnej 0 0 0 0 0 0 0 0
Szranki bractw 4 2 5 12 0 4 4 3
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 74.1 69.4 82.37 89.87 66.16 80.9 72.57 101.5

grudzień 2016

Droga Braci Turniejowa!

Oręż odwiesiwszy, ciżba wielka zgromadziła się wedle stoła we dworze, by świętować jako przystało w grudniowym czasie. A miarkowali wszyscy zgodnie, coby miejsca a jadła wszelakiego stało dla niespodzianego piechura. Zaraz też udali się na spoczynek, a i bydlęciu wiernie służącemu poleniuchować dali, coby na grzbiecie w bój nieskoro i ochoczo poniosło.
Jako widno, odpoczynek w pełni zasłużon. Zważywszy na przeszłe szranki bractw, nadzieję w sercach niesiem, że nadchodzącą porą gorzej nie będzie.

 

A wedle prawa: Kl.1a Kl.1b Kl.2a Kl.2b Kl.3 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Pierwej bywało 20.1 21.2 29.5 30.7 33.2 25.5 24.4 21.3
Zasługi własne 0 0 6 0.6 1.3 2.5 1.6 3.1
Warta na dobytku 8 8 8 8 7 6 6 7
Rękawica księżnej 2 2 2 2 2 2 2 2
Szranki bractw 12 12 6 8 3 18 14 12
Pisma prosiebne 0 0 0 0 0 0 0 0
Librarium 2 2 2 2 2 2 2 2
Sumowanie 43.1 45.2 53.5 51.3 48.5 56 50 47.4

Z pozdrowieniem, Lady Monika