LEPSZA SZKOŁA

LEPSZA SZKOŁA to ogólnopolski projekt, którego uczestnicy systematycznie badają wyniki pracy uczniów.

matematyka:
Sesje z plusem i próbny sprawdzian - programy badające kompetencje matematyczne uczniów w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

język polski:
Wielki sprawdzian - w klasie 4 test na wejście, testy do każdego działu podręczników i testy całoroczne
Próbny sprawdzian - test próbny w szóstej klasie

Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

Owoce w szkole

OWOCE W SZKOLE

  Uczniowie z naszej szkoły otrzymują owoce w ramach programu "Owoce w szkole"

 Celem tego programu  jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu muszą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące.

Szklanka mleka

Program „Szklanka Mleka”

szklanka mleka

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.