Rekrutacja 2020/21

Utworzono: 20 luty 2018

Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo!
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu informuje, że od 10 lutego 2020r. rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.


Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolskich.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły.

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

 Informacje dla rodziców

Regulamin rekrutacji