Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Utworzono: 02 kwiecień 2019

Kurs składa się z 10 modułów tematycznych omawianych podczas spotkań stacjonarnych, w cyklu jeden raz w tygodniu. Tematy zajęć:

Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).

Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).

Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje?).

Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).

Rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Zachęcanie dziecka do samodzielności.

Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.

Pomocna pochwała i zachęta.