Terapia w Sali Doświadczania Świata

Utworzono: 17 grudzień 2018

W szkole realizowane są zajęcia metodą Snoezelen Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które zakładają od dziecka dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dopasowane do niego. Bardzo dziękujemy za pomoc finansową otrzymaną od rodzica, Dzięki temu wsparciu zakupiliśmy lampę disco.

Kaja Bolisęga