Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

Utworzono: 02 lipiec 2018

UWAGA!

Rodzice dzieci przyszłej klasy pierwszej z miasta Opola
prosimy Państwa o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 24 V 2018r.
w sprawie programu wyrównania szans edukacyjnych  "Dobry Start"
Uchwała Nr LXII/1195/18
Informacje dla rodziców
Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego
Klauzula informacyjna "Dobry start"