Zbieramy nakrętki

Utworzono: 26 marzec 2018

Samorząd Uczniowski informuje W dniu 22.03.2018r startuje zbiórka nakrętek plastikowych. Wszystkie nakrętki zostaną przeznaczone na cele harytatywne. Opiekunem projektu jest Hubert Gabalewicz i prosi żeby do worków z nakrętkami dodawać karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. Nakrętki zostaną przekazane księdzu Leanordowi Makiolii, który przekaże je dalej. Każdy uczeń może tym sposobem zdobyć również sprawność "Zbieracza Nakrętek":
stopień 1- 2 kg,
stopień 2 - 5kg.

Samorząd Uczniowski