Sala doświadczania świata

Utworzono: 17 grudzień 2017

Sala Doświadczania Świata
Taką salą nazywamy pomieszczenie, w którym znajdziemy specjalne urządzenia, przedmioty, zabawki stymulujące rozwój zmysłów. Za główny cel tej metody przyjmuje się stwarzanie możliwości do odbierania nowych bodźców przez dziecko, wzbogacania doświadczeń a także miło spędzony czas w atmosferze relaksu oraz pełnej akceptacji. Zajęcia w takiej sali to okazja na chłonięcie, badanie oraz kontrolowanie szerokiego zakresów bodźców zmysłowych w przyjaznym otoczeniu. Poprzez możliwość czerpania radości z doznań zmysłowych zwiększa się u dziecka poczucie odprężenia i zaufania. Systematyczna stymulacja różnych zmysłów podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata stanowi ważne źródło rozwoju dziecka gdyż:

 •  zwiększa się jego aktywność i motywacja do poznawania 
 • zwiększa się chęć do nawiązywania kontaktu
 •  wywołuje u dziecka zadowolenie oraz poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość
 •  poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 •  motywuje do podejmowania aktywności
 •  przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 •  doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 •  wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych 

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

 •  ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 •  rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
 •  poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
 •  usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 •  poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

Słuch:

 •  ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 •  poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
 •  zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 •  rozwijanie pamięci słuchowej,
 •  stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
 •  ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy. Stymulacja przedsionkowa:
 •  ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
 •  rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
 •  orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
 •  poprawianie koncentracji uwagi,
 •  rozwijanie aktywności.

Dotyk:

 •  poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 •  poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
 •  ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
 •  rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 •  rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

 •  poszerzanie doświadczeń węchowych,
 •  ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 •  budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

Smak:

 •  rozwijanie percepcji smakowej,
 •  nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,
 •  poszerzanie preferencji smakowych.

Kaja Bolisęga