MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzono: 24 listopad 2017

Starsze klasy wezmą udział w konkursie na gazetkę klasową o tematyce niepełnosprawności, będzie je można przygotowywać od początku grudnia do 11.12. Natomiast 13.12 odbędą się warsztaty dotyczące doświadczania życia z pewnymi ograniczeniami. Warsztaty będą prowadzone przez panią Kaję Bolisęga – pedagoga specjalnego oraz panią Sandrę Mrahs –wychowawcę klasy III „a” z pomocą uczniów klas starszych. Po warsztatach wystąpią goście specjalni pan Rafał Tańczak założyciel fundacji Środowe Inspiracje i pan Mariusz Kędzierski, niepełnosprawny mówca motywacyjny a także rysownik. Pokonał 150 sprawnych rysowników i malarzy, zdobył drugie miejsce w międzynarodowym konkursie Best Global Artist Awards. Ponad to prowadzi swój kanał na YouTube, często pojawia się w mediach i inspiruje innych do pokonywania swoich ograniczeń. Adresatami warsztatów i występów gości specjalnych będą uczniowie klas IV-VII, zapraszamy także zainteresowanych rodziców. Celem tego wydarzenia jest pogłębianie wiedzy uczniów o różnych niepełnosprawnościach, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i akceptacji odmienności a także inspirowanie, motywowanie młodych ludzi do pokonywania różnorakich barier, stojących im na drodze do samorealizacji i poznawania swoich talentów, pasji, mocnych stron.

Kaja Bolisęga