Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Utworzono: 04 wrzesień 2017


Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów w pracy i nauce!

Dnia 04.09.2017 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Na początku, zgromadziliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, gdzie przywitaliśmy wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych gości. Po tym wysłuchaliśmy słowa wstępnego pani dyrektor, która również przywitała wszystkich bardzo gorąco, przedstawiła nowych nauczycieli, zapoznała z wszystkimi ważniejszymi sprawami, otworzyła rok szkolny oraz życzyła samych sukcesów w nauce. Po przemówieniu pani dyrektor, wysłuchaliśmy jeszcze krótkiego programu artystycznego w wykonaniu uczniów klas 6-7. Słowa te bardzo wszystkich nas wzruszyły, ponieważ opowiadały o przykrych doznaniach dzieci, które żyły w czasie 2 wojny światowej. Po apelu rozeszliśmy się do klas, gdzie przywitali nas nasi wychowawcy, zapoznali z planem lekcji oraz rozdali książki, po czym mogliśmy udać się do domu. Tak zakończyła sie nasza uroczystość, która oficjalnie otworzyła rok szkolny 2017/2018.

Natalia Okos