Bezpieczne wakacje 2017

Utworzono: 27 czerwca 2017

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku

Ogólnopolska Baza wypoczynku dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/ 

  Nmery alarmowe:

112 - Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna) 
800 12 12 12 -Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 199 990 - Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

601 100 300 - Numery ratunkowe w górach

601 100 100 -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe